RMR STAVÚvodProjektyKatalógy domovFotoPartneriKontakt
 
 
 
 
RMR STAV
  O našej spoločnosti
  Rekonštrukcie stavieb
  Financovanie stavieb
  Prečo zatepľovať?
  Certifikáty
 
 
 
Kontakt

R.M.R. STAV s.r.o.
Bzenica 379, 966 01 Bzenica

IČO: 48003115
DIČ: 2024170907

00421 905 873 176

rmrstav.sro@gmail.com
www.rmr-stav.sk
 

Anti byrokracia

Dnešná doba je rýchla a hektická. To je fakt. Každý sa neustále za niečím naháňa. A preto je niekedy problém nájsť si trochu času sám na seba. A Vy ste sa v tejto dobe rozhodli pre kúpu pozemku a následnú stavbu rodinného domu? Tak to by ste sa mali pripraviť na to, že kým vybavíte všetky potrebné povolenia a dokumenty budete musieť obetovať kus svojho spánku a tiež nervov.
Naša spoločnosť Vám však ponúka riešenie v podobe projektu Anti byrokracia. Pri tomto projekte necháva klient celú problematiku ohľadom vybavenia všetkých povolení na nás. Iste sa pýtate ako to funguje? Jednoducho. Klient si vyberie pozemok, na ktorom chce, aby stál jeho rodinný dom. Spraví sa zmluva, v ktorej sa upravia všetky potrebné náležitosti a po jej podpise sa už o nič nestará. Naša spoločnosť zabezpečí všetky potrebné dokumenty a povolenia pre stavbu domu v čo najkratšom možnom čase. Samozrejme klient bude o všetkých krokoch neustále informovaný a bude mať prehľad v akom štádiu sa vybavovanie práve nachádza. Tento spôsob riešenia problému má dve obrovské výhody, pričom v oboch prípadoch ide najmä o čas. Prvou výhodou je skrátenie celého procesu. Nakoľko máme s touto problematikou niekoľkoročné skúsenosti, tak už vieme, kde a čo treba vybaviť, a teda vieme promptne a flexibilne reagovať na akúkoľvek situáciu. Druhou nezanedbateľnou výhodou je Vami ušetrený čas, ktorý sa dá tráviť určite aj krajšie ako behaním po úradoch.

Názorná ukážka toho čo všetko je potrebné zabezpečiť:
• Územné rozhodnutie
• Stavebné povolenie
• Kolaudačné rozhodnutie


Územné rozhodnutie
Je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania. Či už ide o rodinný dom katalógový alebo podľa individuálneho projektu, je dôležité prispôsobiť stavbu domu veľkosti a tvaru pozemku, okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územnoplánovacej dokumentácii.

Stavebné povolenie
Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (miestny a obecný úrad), a to vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
V žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí investor stavebnému úradu špecifikovať okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

Kolaudačné rozhodnutie
Po ukončení realizácie stavby rodinného domu musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby rodinného domu. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. K tomuto konaniu je potrebné doložiť podklady v zmysle vyhlášky, najmä geometrický plán na zameranie novostavby rodinného domu, doklady o predpísaných skúškach, certifikáty zabudovaných materiálov a ďalšie.

To je len teória o tom, čo všetko je potrebné vybaviť. A pre niekoho, kto nemá s podobnou problematikou skúsenosti to môže byť boj s veternými mlynmi. Pre túto službu sme sa rozhodli najmä z časového hľadiska, a tiež z dôvodu dosiahnutia efektívneho napredovania pri realizácii rodinných domov. V prípade využitia tohto projektu môže byť stavba Vášho rodinného domu skrátená aj o niekoľko týždňov.

 
 
  2023 RMR STAV, všetky práva vyhradené